"Victory" bridge - Fotograaf Tarmo Haud

Tartu supports Ukraine / "Victory" bridge

"Victory" bridge